Hvordan bekjempe skjeggkre med limfeller og limrull

Limfeller og limrull er den foretrukne måten å detektere, identifisere og bekjempe skjeggkre og sølvkre på. Men hvordan limfellene og limrullen benyttes er helt avgjørende for hvor god effekt du får.

Antall norske boliger som er rammet av skjeggkre har eksplodert de siste årene. Forskere har kommet fram til at bruk av forgiftet åte kan fjerne opp til 90% av populasjonen i løpet av måneder, men denne metoden har flere begrensninger.

I denne artikkelen vil vi ta for oss det sikreste og mest tradisjonelle virkemiddelet mot skjeggkre, limfeller og limrull.

Limfeller eller limrull til skjeggkre?

Først må vi se litt på forskjellen på limrull og limfeller. Med en limrull har du muligheten til å sette opp en barriere, eksempelvis foran en dør. Dette vil effektivt begrense spredningen fra ett rom til et annet. Ulempen er at den trolig blir tråkket i stykker i løpet av kort tid. Men dette er et godt virkemiddel før man reiser bort en periode. Limrull er i tillegg svært raskt å plassere ut.

Limrull kan man og feste rundt bena til sengen, og på den måten hindre skjeggkre (og veggedyr) å klatre opp i sengen. De kan fremdeles klatre opp langs veggen, men dette løser man ved å dra sengen litt ut fra veggen.

Limfeller på sin side er det vanligste produktet til bekjempelse av skjeggkre. Fellene er det beste virkemiddelet for avdekking av skjeggkre og gir god mulighet til identifisering. Limfellene er og veldig enkle å bytte når de er fulle eller har mistet sin effekt, ettersom de ikke sitter fast.

Limfeller og limrull har altså to litt forskjellige bruksområder, og bør derfor brukes i kombinasjon.

Renhold og plassering av limfeller

Før man plasserer ut limfeller eller limrull er det svært viktig å støvsuge godt. Støv er den primære årsaken til at disse produktene mister sin effekt.

limfelle langs vegg til skjeggkre
Limfeller plasseres langs ytterkanten av rommet

Plassering av limfeller er ingen eksakt vitenskap. Men erfaring viser at skjeggkre i all hovedsak forflytter seg langs ytterkantene av rommene. Derfor er det naturlig at limfellene plasseres langs fotlistene.

Men er det observert skjeggkre andre steder, kan fellene egentlig plasseres hvor som helst. Skadedyr.net sine limfeller kommer med en limremse under fellen, som muliggjør å feste dem på vegger og i tak om ønskelig. Denne limremsen bidrar og til å holde fellen på plass, men er helt valgfri å bruke.

Få skjeggkreene frem

Når man ønsker å fange skjeggkre i limfeller eller limrull, er det paradoksalt nok lurt å gjøre forholdene for skjeggkre best mulig. Dette da man ønsker å trekke skjeggkreene ut fra gjemmestedene sine og inn i fellene.

 • Hold temperaturen høy – 22 til 26 grader er perfekt – la varmekablene stå på
 • Steng lyset ute – lukk gardiner, eventuelt dekk til vinduene
 • Ro i boligen øker aktiviteten, derfor fanger man best når man er bortreist og huset står tomt
 • Fjern andre matkilder – plasser gjerne tørrvarer i lufttette bokser/kasser
mørkt rom for skjeggkre
Skjeggkre trives i mørket – lukk gardinene og aktiviteten øker

Hvor ofte må produktene byttes?

Limfeller har typisk en levetid på rundt 3 måneder. Men plasseres limfellene et sted hvor de står helt skjermet, eksempelvis under kjøkkeninnredningen, kan de virke lengre. Det er i all hovedsak støv som ødelegger fellene. Men også sollys bryter ned limflaten når de blir stående så lenge som et halvt år.

Husk: døde skjeggkre fungerer som lokkemiddel, så selv om det er gått flere kre i fellen så betyr ikke det at den må byttes. De fungerer faktisk bedre med døde kre.

Skjeggkre og verditap på boligen

Oslo Tinghus
Oslo Tinghus

Den siste tiden har det dukket opp mange saker i rettsapparatet hvor boligkjøpere i ettertid har krevd prisavslag, fordi de har gjort funn av skjeggkre i boligen. Vi vil her se nærmere på en av de siste dommene som er avsagt i en boligtvist hvor skjeggkre var tema.

Det er en etablert sannhet at skjeggkre spres i et voldsomt tempo og at skadedyret vil befinne seg i majoriteten av norske boliger innen kort tid. Det har og vist seg svært vanskelig å bli kvitt skjeggkre. Vil dette ha noe å si for verdien på boliger som selges med kjent skjeggkreproblem?

11. januar 2019 gikk enda en boligtvist for Oslo Tingrett, hvor skjeggkre var stridens kjerne. Saken gjaldt en blokkleilighet på Grefsen i Oslo som hadde blitt solgt for 7,4 millioner, hvor det i ettertid ble oppdaget skjeggkre. Selger hadde krysset av for «nei» i skjemaet på spørsmålet om kjente sopp, råte eller skadedyrproblemer i boligen.

Kjøper opplyste til retten at sjeggkreene ble oppdaget noen måneder etter overtakelse, i forbindelse med utleie av leiligheten. Funnet resulterte i at det ble iverksatt en rekke tiltak. Blant annet ble alle som besøkte boligen bedt om å ikke plassere ting på gulvet, for å hindre at de skulle få kreene med seg hjem. Huseieren opplyste også at de så for seg å måtte behandle boligen med limfeller i all uoverskuelig framtid, da skjeggkre per dags dato ikke er mulig å utrydde. I tillegg ville huseier nå være nødt til å informere om problemet ved et eventuelt videresalg, som igjen ville kunne resultere i en lavere pris på boligen.

Kjøper krevde et prisavslag pålydende 749 531,- pluss saksomkostninger.

Kommet under flytteprosessen?

skjeggkre flytting

Selger på sin side stilte spørsmål ved om skjeggkreene kunne ha kommet til boligen under flytteprosessen, ettersom at kjøper hadde oppbevart deler av flyttelasset sitt et annet sted en periode.

Selger påpekte at det innen fire år vil være skjeggkre i halvparten av alle boliger og at dette således er en risiko man må regne med som boligeier. Selger hevdet videre at skjeggkre ikke kunne betegnes som en vesentlig mangel og viste til juridisk direktør i Eie, Ina Anett Grunnvåg som tidligere har uttalt at skjeggkre har lite å si for prisen.

Vesentlig innvirkning på prisnivået

Et utdrag fra dommen:
Sjølv om det etter kvart blir fleire bustader med skjeggkre, meiner retten dette både på kjøpstida, i dag og i fleire år framover vil ha ein vesentleg innverknad på prisnivået. Sjølv om kanskje ein kjem opp i 90% med skjeggkre slik at dette blir det normale, vil dei resterande 10% då vera meir attraktive på marknaden. Ein prisskilnad vil det såleis framleis vera. Ein kan diskutere språkbruken – verdimink for bustader med eller høgare pris for dei utan. Men ein skilnad vil det vera. 

Når folk knytt til meklarbransjen freistar å få ein til å tru at skjeggkre i dag knapt har noko å seie for prisen, er påstanden så spesielt at retten meiner denne krev grunnsolid dokumentasjon, langt ut over «tilbakemeldingar frå marknaden/meklarar».

Sjølv om det etter kvart blir fleire bustader med skjeggkre, meiner retten dette både på kjøpstida, i dag og i fleire år framover vil ha ein vesentleg innverknad på prisnivået.

Oslo tingrett

Tingretten var altså ikke enig med selger i at prisen ikke påvirkes av skjeggkre. Tvert i mot. De påpekte det opplagte: de fleste vil heller kjøpe en bolig uten skjeggkre enn med. Derfor vil en bolig uten skjeggkre ha en høyere verdi enn en med.

På spørsmålet om skjeggkreene kunne ha kommet i forbindelse med flyttingen vurderte tingretten det slik:

Ein teori kunne vore at skjeggkrea følgde med flyttelasset til saksøkjaren, som hadde stått mellomlagra i første og andre høgda under oppussinga. Mattson (Ekspert ved Mycoteam red.adm) kunne ikkje avvise at vaksne enkeltindivid kunne ha blitt med, men ut i frå utviklingsnivåa på det Mycoteam fanga, kan dette eventuelt berre forklare ein liten del – enkeltindivid. Retten legg såleis til grunn at krea alt var i leilegheita då ho vart lagt ut for sal.

Prisavslag

Selger ble i denne saken idømt å måtte tilbakebetale 700 000,- til kjøper, samt å betale saksomkostninger à 123 203,-. Altså nærmere 10% av kjøpesummen. Denne prosentsatsen står i stil med dommen fra Bergen tingrett i 2018 hvor en annen boligselger måtte tilbakebetale cirka 10% av kjøpesummen.

Har du skjeggkre i boligen din? Limfeller er den anbefalte metoden for å avdekke og bekjempe skjeggkre. Limfeller kan du kjøpe ved å klikke her.

Kilde: Oslo tingrett, sak 18-145166TVI-OTIR/04

Skjeggkre vs sølvkre

Skjeggkre vs sølvkre

Mange kommer først i kontakt med skjeggkre på baderom eller andre våtrom. Derfor går tankene ofte først til det mer velkjente sølvkreet (også kjent som sølvfisk eller sølvdyr). Men hvordan se forskjell på disse to?

Skjeggkre særkjenne

 • Behåring på hele kroppen, særlig i ansikt
 • Kroppslengde (uten antenner) bli opp mot 2 cm lang, men vanligvis er kroppslengden 1 cm
 • Antenner som er like lang eller lengre enn kroppslengden
 • Brun/grå farge

Sølvkre særkjenne

 • Lite/ingen behåring
 • Mindre enn skjeggkreet, vanligvis under 1 cm kroppslengde
 • Haletrådene er kortere enn halve kroppslengden
 • Sølvfarget kropp

Det er en vanlig misforståelse at sølvkre ikke kan klatre loddrett. At det bare er skjeggkre som kan dette. Både sølvkre og skjeggkre sin anatomi tillater klatring. Men sølvkre er helt avhengig av en høy grad av fuktighet for å overleve, og derfor holder de seg primært på gulvet hvor fuktigheten ofte er størst. Derfor er det sjelden å se sølvkre klatre, men ingen umulighet.

Sølvkre er vanligvis en indikasjon på et større problem som en vannskade eller et større fuktproblem. Så løsningen for å bli kvitt dem er å reparere fuktskaden eller å få ned luftfuktigheten med eksempelvis en luftavfukter.

Skjeggkre er vanskeligere å bli kvitt. Les vår artikkel om Hvordan bli kvitt skjeggkre?.

Fremdeles usikker på hva du har fått i boligen din? Sett ut noen hvite limfeller i de områdene du har sett krypene. Når du har fanget noen av dem kan du ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg å identifisere dem. Limfeller vil og være et godt hjelpemiddel til reduksjon av antallet kre.

Video: Tips mot skjeggkre – slik blir du kvitt skjeggkre

Norsk hussopp forsikring har i dag lansert en svært informativ og god video. Filmen viser de mest effektive tiltakene hver og en av oss kan gjøre for å unngå å få skjeggkre. Den viser også fire effektive tiltak man kan iverksette for å bekjempe skjeggkre.

Råd mot skjeggkre! Få tipsene du trenger her.

Tips 1: Limfeller. Skadedyr.net selger både hvite og sorte limfeller til landets laveste priser. Du kan også kjøpe lokkemiddel som øker fangsten betraktelig. Skadedyr.net tilbyr og pakkeløsninger tilpasset forskjellige boligstørrelser.

Tips 2: Renhold
Tips 3: Fjern gjemmesteder
Tips 4: Hold det tørt og kaldt

Skjeggkrebloggen har til disse tre siste tipsene skrevet to aktuelle artikler:
Hvordan bli kvitt skjeggkre?
Hvordan unngå å få skjeggkre?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om limfeller- eller andre tiltak man kan iverksette.

Er skjeggkre-problemene løst?

De siste dagene har vi kunne lese utallige artikler med titler som «Jubler over skjeggkre-gjennombrudd», «Norske forskere tror skjeggkre-problemene er løst» og «Ny forskning: Slik blir du kvitt skjeggkre». Tilsynelatende er skjeggkre-problemene løst..?

Advion Cockroach Gel

Folkehelseinstituttet (FHI) har i lang tid jobbet med et millionprosjekt for å finne en effektiv måte å bekjempe skjeggkre på. Norsk hussopp forsikring er en av aktørene som har vært tungt inne i prosjektet.

Advion cockroach gel
Advion Cockroach gel

Den 17.01.19 annonserte FHI at de endelig har fått det store gjennombruddet. Dette gjennombruddet var Advion Cockroach Gel. Dette er et velprøvd produkt som har blitt benyttet mot kakerlakker i lang tid. FHI har gjort forsøk som viser at bestanden av skjeggkre senkes dramatisk hvis man «peprer» huset med dette. Det har blitt plassert ut en liten mengde gel punktvis langs listene i huset. Ulempene med denne behandlingsmetoden er mange:

 • Bør ikke brukes hvis det er barn eller husdyr til stede
 • Krever kontinuerlig oppfølging (påfyll/bytte av gel)
 • Man må fjerne alle andre matkilder (matrester, papir, mm.)
 • Dreper kun de som spiser åtet, og ikke øvrige individer (slik som for eksempel åtemiddel til maur fungerer)
 • Tar ikke knekken på eggene som vil klekkes med tiden.

Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam har følgende å si om Advion Cockroach Gel til Huseierne:

– Vi har mange forskjellige gifter som tar knekken på et skjeggkre. Det er kjempelett, for de tåler jo omtrent ingenting. Det er flott at man nå har fått godkjent et middel som kan brukes mot skjeggkre. Man har nemlig ikke lov til å bruke andre midler mot skjeggkre før det er vist å ha effekt mot dette insektet og at det er godkjent til slik bruk, men jeg tror vi er langt unna noe stort gjennombrudd som dette er blitt omtalt som.

Vi har i dag ingen god og enkel måte å utrydde de på, og den nye måten er ikke noe bedre enn andre måter som er presentert, men vi venter på dokumentasjonen fra Folkehelseinstituttet som kan endre på dette synspunktet.

«Jeg tror vi er langt unna noe stort gjennombrudd som dette er blitt omtalt som»

Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam

Vi i Skjeggkrebloggen følger debatten tett og stiller oss avventende til ytterligere dokumentasjon fra FHI, vedrørende hvordan denne giften skal revolusjonere bekjempelsen av skjeggkre.

Advion Cockroach Gel synes for øyeblikket å være et supplement for skadedyrbekjempere i Norge i kampen mot skjeggkre. Det er av vår oppfatning at Advion Cockroach Gel alene ikke kan bekjempe skjeggkre. Bekjempelsen må fremdeles bestå av limfeller med lokkemiddel, og andre tiltak som tetting av sprekker og reduksjon av fukt. Eventuelt kan bruk av gift vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Advion Cockroach Gel vil ikke komme i salg for forbrukere, men vil være forbeholdt godkjente skadedyrbekjempere.

Hvordan unngå å få Skjeggkre?

Svært mange norske boliger har nå fått skjeggkre. Men hvordan kan man forebygge/unngå å få disse i hus? Vi vil i denne artikkelen se på tiltak og rutiner som kan forebygge at også du får skjeggkre.

Har du oppdaget skjeggkre i boligen din? Les hvordan du kan redusere bestanden.

Papp

Papp skjeggkre gjemme seg
Her kan det mange gode gjemmeplasser

Det er velkjent at skjeggkre spres gjennom blant annet pappemballasje som benyttes i varetransport. Dette kan være eksempelvis møbler, hvitevarer, mindre forsendelser i posten og så videre. Pappen er ofte bygget opp på en slik måte at papplaten består av mange tusen små «tuneller». Disse er perfekte gjemmesteder for skjeggkre. Og når man da får varen i hus og pakker denne ut får kreet mulighet til å stikke av inne i huset ditt. Tiltaket er derfor at alle pappemballerte varer bør pakkes opp utendørs og så kastes pappen direkte.

Renhold

Renhold er effektivt for å minske skjeggkreenes tilgang til føde. Vi anbefaler å støvsuge så ofte man orker det. Dersom du tror eller vet at du har fått skjeggkre, så bør posen legges i en tett pose og helst fryses eller kastes. Da sikrer man at egg, nymfer eller voksne skjeggkre dør og ikke får muligheten til å ta seg ut av støvsugeren igjen. Har man fått noen enkeltindivider i hus kan man være heldig å få tatt dem på denne måten, før de får muligheten til å reprodusere seg.

Støvsuge skjeggkre
Støvsuge fremfor å vaske med vaskevann

Å vaske ved bruk av vann bør reduseres til et absolutt minimum. Dette da fukt gir bedre levekår for skjeggkre. Vi anbefaler tørrmopp så langt det lar seg gjøre.

Bagasje i forbindelse med reising

Når man er ute på reise bør koffert og andre gjenstander ikke plasseres på gulvet. Få dette opp på en stol eller bord. Dette minsker muligheten for å få med deg en eller flere blindpassasjerer hjem. Dette kan være forebyggende på andre skadedyr enn skjeggkre: veggdyr og kakerlakker. Veggdyr er forøvrig et sterkt økende problem som bør tas på alvor.

Når man kommer hjem kan man gjøre tiltak som å fryse bagasjen før den pakkes ut. Den kan og varmebehandles ved bruk av eksempelvis en hårføner. Man kan og kaste alt tøy direkte inn i vaskemaskin eller tørketrommel. Skjeggkre er svært følsom for temperaturendringer. Man kan og pakke opp utendørs for så å riste ett og ett plagg før det tas med inn.

Tette mot tilstøtende boenheter

Blokk leilighet rekkehus skjeggkre
Skjeggkre spres fra en leilighet til en annen

Bor du i rekkehus eller blokk har du en betydelig større sjanse for å få skjeggkre. Dette da skjeggkre enkelt tar seg mellom boenhetene via små sprekker eller gjennom trekkrørene til det elektriske anlegget. Det er mulig å gjøre tettetiltak, men her anbefaler Skjeggkrebloggen.no å hyre inn profesjonelle, da dette er en omfattende jobb. Dette er noe som burde gå via styret slik at det blir en koordinert innsats.

Fukt

Særlig nymfene og eggene til skjeggkre er avhengig av fukt for å trives. Grunnen til dette er at nymfene enda ikke har utviklet skjell og går derfor rundt med «bar hud». Ved å eliminere fukt vil man derfor gjøre det vanskeligere for skjeggkreene å formere seg. Hvis du har rom som har høy luftfuktighet anbefaler vi å gå til anskaffelse av en luftavfukter. Denne tar fuktigheten og gjør den om til vann som igjen går ut i sluken.

Tette sprekker

Skjeggkre liker ikke lys. De søker derfor mot mørke steder når dagslyset kommer. Disse stedene kan typisk være under og bak gulvlister, sprekker under dørterskel, under badekar, under kjøkkeninnredning, med mer. Disse stedene kan man gjøre mindre tilgjengelig for skjeggkreene ved å tette sprekkene. Metodene for å gjøre dette er mange, men skal man gjøre det er det en relativt omfattende jobb.

Skal man tette langs gulvlistene anbefales det i utgangspunktet å ta alle listene av for så å fuge bak listene. Å demontere listverk er ikke en enkel oppgave, de blir lett skadet og ødelagt. Dessuten er det flere som rapporterer mindre og ingen effekt av disse tiltakene. Skjeggkreene finner seg bare andre steder å gjemme seg. For det er enkelte steder hvor det ikke er mulig å tette. Eksempelvis under kjøkkeninnredningen:

Under sokkellisten finner man ofte skjeggkre.

De fleste moderne kjøkkeninnredninger har sokkellister som er avtagbar. Disse skal forbli avtagbar for å lett komme til under kjøkkenskapene, og de kan derfor ikke fuges igjen. Under her finner man ofte mye skjeggkre, da de her ofte har god tilgang på mat (smuler, matrester mm.), og at det er mørkt hele døgnet. Derfor anbefaler vi å plassere ut rikelig med limfeller under kjøkkeninnredningen. Her kan limfellene stå i lang tid uten å måtte byttes ut, da de blir stående uten at de fylles opp med støv eller andre ytre påvirkninger. Går det skjeggkre i fellene trenger du ikke bytte dem ut. Døde insekter fungerer som lokkemiddel for levende skjeggkre, da de er altetende. Å ha limfeller stående under kjøkkeninnredningen permanent vil være et godt forebyggende tiltak.

Besøk

Når det gjelder spredning av skjeggkre er det to ubehagelige temaer mange tenker på. Jeg har skjeggkre – kan jeg spre dem til dem jeg besøker? Og: Jeg venter besøk fra noen som har skjeggkre – vil de spre skjeggkre til mitt hjem?

For å ta det første først. Ja, i teorien kan man jo det. Men potensialet er størst om du skal ha med deg bagasje. Da gjelder følgende råd for deg som besøkende:
-Sørg for at kofferten er ren. La den gjerne stå lagret i et kaldt rom, eventuelt frys den før du pakker.
-Alt du pakker ned rister du før du legger det i kofferten.
-Vær ærlig med de du reiser til. Fortell dem om problemet du har hjemme, så har de en mulighet til å eventuelt iverksette tiltak. Sjansen for at de allerede har det vil jo snart være 50%, så godt mulig dere bare finner ut at dere har et felles problem.

Når det gjelder å ta i mot noen som har skjeggkre i boligen sin, så er svaret også her så klart ja. De kan ha med seg skjeggkre i kofferten, vesken, i papirbunken, mm. Men man skal og huske på at det primære spredningskilden for skjeggkre trolig ikke stammer fra besøk. Den stammer primært fra varetransport. Og sjansene for at du allerede har det i hus er relativt store, selv om du ikke har merket noe enda.

Ikke avlys jula på grunn av skjeggkre…

Håpet vårt er at folk har et balansert forhold til akkurat dette. Det er fornuftig å gjøre enkle tiltak for å minimere sjansene for spredning. Men å avlyse julebesøket på grunn av familiemedlemmer har fått skjeggkre vil være unødvendig og synd. Det finnes nemlig kjente eksempler på at dette har skjedd.

Hvordan bli kvitt Skjeggkre?

 • Det er ikke ønskelig at mennesker og husdyr blir utsatt for giftstoffer.
 • Giften som tradisjonelt brukes mot skjeggkre (Permetrin) kan virke avskrekkende på skjeggkreene, slik at de trekker vekk fra det behandlede området. Man risikerer at problemet sprer seg til større deler av boligen. Man risikerer også på sikt en resistens mot middelet.

I begynnelsen av 2019 ble Advion Cockroach gel godkjent som pesticid mot skjeggkre. Dette er ikke i salg for forbrukere og man er nødt til å gå til profesjonelle skadedyrbekjempere for å behandle boligen med dette produktet.

Vi har skrevet en egen artikkel om denne giften: Er skjeggkre-problemene løst?

Kulde og varme-behandling

Skjeggkre tåler temperaturendringer dårlig. Dyrene dør etter 2 timer ved 41 grader. Ved 50 grader dør de mer eller mindre umiddelbart. Det er få studier på hva som skjer ved frysing, men det er nærliggende å tro at de ikke vil tåle minusgrader særlig godt. Varme/kulde-behandling er vurdert av FHI til å være et godt lokalt tiltak, men vanskelig å gjennomføre på en hel bolig. Dette da skjeggkreet klarer å gjemme seg på steder hvor man ikke når fram med behandlingen. Det er også byggtekniske utfordringer ved å skulle varme opp- eller kjøle ned en hel bolig til de temperaturer som må til.

I sum viser rapporten til Folkehelseinstituttet at en kombinasjon av tiltakene gir best effekt.

Identifisering

Det aller første steget i prosessen er å identifisere at det er skjeggkre du har fått i boligen din. Dette kan gjøres ved å sammenligne med bilder som er tilgjengelig på nettsiden vår, eller nettet forøvrig. Eller du kan ta et bilde og sende inn til oss på [email protected] så skal vi ta en vurdering av det – gratis så klart.

Har du sett artikkelen vår Hva er Skjeggkre? Her finner du bilder som illustrerer forskjellen på skjeggkre og sølvkre.

Kartlegging

Når du har fått bekreftet at du har fått skjeggkre i din boligen må man kartlegge problemet. Dette gjøres ved bruk av limfeller uten lokkemiddel. Grunnen til at man ikke skal bruke lokkemiddel i startfasen, er at det kan gi et uriktig inntrykk av omfanget. Lokkemiddel er derimot helt avgjørende i neste fase; bekjempelse.

Før man går i gang med limfeller til kartlegging er det viktig å gjøre rent. Limfellene er ekstremt klebrige og vil nærmest suge til seg støv fra boligen. Det er derfor viktig at det er så støvfritt som mulig der hvor fellene blir plassert. Blir limfellene fulle av støv blir de naturligvis ubrukelige.

Boligen må holde en normal innetemperatur under hele kartleggingsfasen. Dette da skjeggkreets aktivitet endres ved temperaturendringer. Vi anbefaler at boligen mørklegges så godt som mulig på nattestid, ettersom at skjeggkre liker seg best i mørket.

Man må benytte minimum en felle pr rom, men vi anbefaler to til tre. I større rom som stue/kjøkken bør man ha en felle pr vegg.

Etter at limfellene har stått ute i cirka en måned er det på tide å samle dem inn og telle fangsten. Man vil da få et inntrykk av hvilke deler av boligen som er hardest rammet og hvor man skal fokusere videre behandling. (Tips: er det vanskelig å se kreene i de sorte fellene kan det hjelpe å skråbelyse med en lommelykt).

Loggfør alle funn slik at du har disse når neste fase er avsluttet.

Bekjempelse av Skjeggkre

Formålet med bekjempelsen er å redusere bestanden til et nivå hvor det ikke er plagsomt. Pr i dag finnes det ingen kjente metoder for å utrydde skjeggkre. Flere useriøse aktører hevder å ha funnet metoder for å utrydde skjeggkre – dette stemmer ikke. De pøser gjerne på med gift som vil kamuflere problemet en periode, samt å spre det til hele boligen.

Metoden som vi i Skadedyr.net anbefaler involverer ingen bruk av gift.

Renhold er et viktig tiltak

Et viktig tiltak er å holde det rent i boligen. Man bør støvsuge så ofte som mulig og la færrest mulig gjenstander stå på gulvet og lage gjemmesteder for skjeggkreene. Videre så anbefales det å minske skjeggkreenes tilgang til føde. Opplever du at de kommer seg inn i skuffer og skap hvor det oppbevares mat må du vurdere å plassere all mat i lufttette beholdere.

Vi anbefaler utplassering av sorte limfeller med lokkemiddel under hele prosessen. Limfellene vil gi en god indikasjon på utviklingen av populasjonen. Under bekjempelsen anbefaler vi som et absolutt minimum tre-fire limfeller per rom.

Limfellen har sort farge for å gjøre de mer attraktiv for skjeggkreene som trives i mørket. Lokkemiddelet er 100% giftfritt og består av pulveriserte tørkede insekter, som skjeggkreene tiltrekkes mot. I følge FHI sine undersøkelser så mangedobler lokkemiddel fangsten i limfeller.

I kartleggingsfasen har du forhåpentligvis fått et godt inntrykk av hvor i boligen problemet er størst. Det er her du skal ha størst fokus, både med renhold og limfeller. Har du oppdaget et sted hvor det er mange nymfer, altså svært små insekter, så kan det være her de legger eggene sine. Da vil dette være et sted som fortjener ekstra oppmerksomhet.

Det har vist seg at limfeller fungerer best når det er ro i huset. Så det er anbefalt å plassere ut rikelig med limfeller før man f.eks reiser på ferie. Still så temperaturen opp til normal innetemperatur (20-24 grader) og lukk alle gardiner før man reiser bort. Man ønsker med dette å gjøre forholdene ideelle for skjeggkreene, slik at de kommer ut fra gjemmestedene sine og går i limfellen.

Skjeggkre er kannibaler, så døde skjeggkre i limfellene fungerer som lokkemiddel i seg selv. Så hvis limfellen fremdeles er klebrig så er det bare en fordel om den inneholder døde kre.

Veien videre

Veien videre…

Behandlingen er en løpende prosess som forhåpentligvis vil redusere bestanden til et slikt nivå at man i det daglige ikke merker noe særlig til problemet. Vi anbefaler at limfellene byttes ut med et intervall på cirka 2-4 måneder, eller når de ikke er tilstrekkelig klebrig lengre. Vi anbefaler å alltid benytte lokkemiddel i fellene for å få maksimal effekt.

Produkter

Produktene omtalt her får du kjøpt billigst hos Skadedyr.net. Vi tilbyr prisgaranti og fri frakt på alle ordre over 500,-.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kontakt oss!

Hva er Skjeggkre?

Skjeggkre spres med rekordfart i landet vårt. Svært mange boligeiere melder fortvilet at de observerer ukjente insekter i huset sitt. Vi vil her forklare hva skjeggkre er og hvilke hus som oftest blir rammet. Samt hvordan skille skjeggkre fra sølvkre. Vi vil og snakke om hvorfor skjeggkre regnes som et skadedyr.

Lest denne? Hvordan bli kvitt skjeggkre

Skjeggkre
Ctenolepisma Longicaudata

Skjeggkre (Ctenolepisma Longicaudata) ble først offisielt oppdaget i Norge i 2013, og har siden spredd seg i rekordfart i norske boliger. Skadedyreksperter anslår at 50% av alle boliger vil være rammet i løpet av få år.

I Norge lever skjeggkre kun innendørs og må derfor komme inn i huset via noe annet. Eksempelvis kan skjeggkre følge møbler, kofferter eller emballasje (papp/papir). Skjeggkre sprer seg relativt fritt i blokk, borettslag, rekkehus m.fl. Dette da de forflytter seg via elektriske komponenter, kabelgater, langs rør og gjennom rørgjennomføringer. Det er derfor sannsynlig at hvis en boenhet i et slikt bygg blir rammet vil de øvrige og bli det før eller siden. I slike tilfeller er det viktig at alle jobber på lag for å bekjempe problemet.

Folkehelseinstituttet - Skjeggkre - biologi og råd om bekjemping, s. 20

Nyere boliger og nyrenoverte boliger synes å være overrepresentert. Hvorfor det er slik er vanskelig å si, men det spekuleres i om skjeggkre i mange tilfeller kommer til under byggeprosessen.

Skjeggkre er sensitiv for lave og høye temperaturer. Utvikling og aktivitet begrenses kraftig ved temperaturer under 16 grader og stanser helt ved 11 grader. Temperaturer over 26 grader begrenser også levetiden betraktelig, og de dør etter en time hvis de utsettes for 41 grader.

Skjeggkre når voksenstadiet etter cirka 3 år. De vil da være 10 – 18mm lang. De er mørk grå av farge og har lange «antenner» foran og bak.

Skjeggkre er relativt altetende.  De lever primært av å spise plante- og dyremateriale, papir, brødsmuler, mel, matrester, døde insekter, tørre blader eller andre organiske materialer.

Sølvkre eller skjeggkre?

Mange er usikre på om det er skjeggkre eller sølvkre (sølvdyr/sølvfisk) de har fått i hus. Det er en vanlig myte at skjeggkre kan klatre og sølvkre ikke kan. Både skjeggkre og sølvkre har klør som gjør det mulig for dem å klatre. Men sølvkre er mer avhengig av fukt, som man i større grad finner på gulvet, derfor holder de seg stort sett bare der. Skjeggkre derimot kan man finne over alt ettersom de ikke er like fuktavhengig. Denne informasjonen alene er altså ikke nok til å identifisere om det er snakk om skjeggkre eller sølvkre. Men finner man kre i skuffer, skap, på vegger og i tak, så er det trolig snakk om skjeggkre.

Svært mange av våre kunder tror innledningsvis at de har fått sølvkre. Sølvkre er relativt uproblematisk å håndtere, da disse er helt avhengig av fukt. Sølvkre er ofte et tegn på et fuktproblem. Løser man fuktproblemet forsvinner sølvkreene. Skjeggkre i voksen alder klarer seg derimot uten tilgang på fukt over lang tid.

Skjeggkre og sølvkre er relativt like utseendemessig. En stor forskjell er likevel enkel å se: skjeggkre har svært lange haletråder, gjerne lengre enn selve kroppslengden. Sølvkre derimot har haletråder som er cirka halve kroppens lengde, eller kortere (se bilder lengre ned). Det er dog viktig å presisere at haletråder og antenner har lett for å knekke, og man kan da forveksle skjeggkre med sølvkre. Det er derfor lurt å undersøke flere individer for å være sikker.

Størrelse

Skjeggkre blir synlig større enn sølvkre:
Skjeggkre: 15-19mm.
Sølvkre: 7-12mm.

Farge

Skjeggkre: Mørk grå med mørke flekker
Sølvkre: Grå/sølv (betydlig lysere enn skjeggkre)

Skjeggkre størrelse farge

Skadedyr?

Skjeggkre forårsaker ingen betydelig skade på bygningsmasser og gjør heller ingen skade på mennesker. Skjeggkre biter ikke. Grunnen til at skjeggkre defineres som et skadedyr er at det oppleves svært psykisk belastende å ha dem i hus. Flere ytrer også bekymring over å kunne spre skadedyrene videre til eksempelvis arbeidsplass eller andres bolig.

bøker skjeggkre
Viser bøker som er angrepet av skjeggkre

Man betegner også skjeggkre som skadedyr på grunn av skadepotensialet det kan ha å få slike dyr i museum og bibliotek. Dette fordi skjeggkre blant annet spiser papir, og kan følgelig gjøre stor skade på bøker og andre verdifulle verk.

Skjeggkre er nattaktive ettersom de primært kommer frem når det er mørkt. Det kan derfor gå lang tid før de blir oppdaget. Når man skrur på lyset vil man kunne se dyr som piler over gulvet for å gjemme seg på et mørkt sted. Skjeggkre trives typisk under listverk, kjøkkeninnredning, baderomsinstallasjoner, vaskemaskin mm. Dette vil være «hotspots» for utplassering av limfeller.

Oppdaget skjeggkre i boligen din? Dekkes det av forsikringen?

Kilder

Folkehelseinstituttet

Huseiernes landsforbund

Egne observasjoner og felterfaringer

Ta kontakt med oss HER hvis du behøver mer informasjon om skjeggkre eller har andre spørsmål.

Skjeggkre og forsikring

Det første mange spør seg om når de oppdager skjeggkre i bolig sin; -er jeg forsikret? Dette er høyst forskjellig fra selskap til selskap og avtale til avtale. Vi vil her ta for oss de største selskapene og deres vilkår. Generelt ser det ut til at alle «basis-avtaler» ikke inkluderer bekjempelse av skjeggkre.

Lest denne? Hvordan bli kvitt skjeggkre

Vær oppmerksom på at du kan være forsikret både gjennom innboforsikringen og husforsikringen din. Er du dobbelt forsikret gjelder det å benytte den med best vilkår.

Det man skal være oppmerksom på er at i flere tilfeller vil egenandelen overstige summen av å kjøpe inn limfeller og lokkemiddel selv. Ingen forsikringsselskap kan pr i dag garantere utryddelse. De lover kun bekjempelse. Da vil det ofte være opp til teknikeren som er på stedet å vurdere når bestanden er slått tilbake til et passende nivå. Etter dette vil det være opp til kunden selv å vedlikeholde dette. Da er man uansett nødt til å kjøpe inn materiell for å holde bestanden nede.

Skadedyr.net tilbyr produkter for de som ønsker å gjøre denne jobben selv. Man kan og ta kontakt for profesjonell veiledning, helt uforpliktende og gratis.

Innboforsikring

IF forsikring har fjernet bekjempelse av skjeggkre fra vilkårene sine. Skjeggkre står nå på «unntakslisten» deres. Les mer om vilkårene til IF Super på punkt 4.15 her. I denne artikkelen fra NRK opplyser IF Forsikring at de fra og med 3. mars 2018 ikke lengre dekker bekjempelse av skjeggkre. De sier og at de ved innrapportert skade vil komme ut å plassere ut limfeller. Dette finner vi ikke noe om i vilkårene, og det fremstår derfor som noe uklart. Vårt råd er å ta kontakt med selskapet og se hva de kan tilby dersom du har fått skjeggkre.

Sparebank 1 forsikring tilbyr bekjempelse inntil 50 000,- gjennom sin Topp Innboforsikring. Du får tilsvarende dekning om du har forsikring gjennom LO Favør hos Sparebank 1. Vilkårene til Topp Innboforsikring finner du her. Se punkt 2.2.4 som omhandler bekjempelse av insekter.

DNB Forsikring tilbyr også bekjempelse inntil 50 000,- gjennom sin Best-forsikring. I tillegg har DNB Best vilkårsgaranti. Det vil si at hvis du finner bedre vilkår et annet sted så skal de matche dette. Les mer om DNB Best sine vilkår her. Har du basis-forsikringen til DNB er du ikke dekket.

Gjensidige tilbyr gjennom sin Innbo Pluss, en befaring og veiledning av tekniker, samt tilgang på materiell (trolig snakk om limfeller) og veiledning gjennom deres service-telefon. Les mer her.

Norsk Hussopp Forsikring er en spesialisert forsikring som blant annet dekker skjeggkre. Forsikringen selges gjennom diverse samarbeidspartnere. Blant annet Tryg, Eika, Frende, Jernbanepersonalets Bank og Forsikring, Codan, NEMI, m.fl. Vilkårene for behandling må derfor leses hos de respektive selskapene. Man kan og kjøpe forsikring direkte av NHF, men dette er ikke deres primære salgskanal.

DNB Forsikring med sin Bygningsforsikring Best tilbyr tilsvarende som over – vilkårsgaranti. Finner man bedre vilkår et annet sted matcher de dette.

Forsikring ved utleie

Ved utleie anbefaler vi på vårt sterkeste at det nedtegnes i leiekontrakten at leietager skal ha innboforsikring som dekker bekjempelse av skjeggkre. Dette kan på sikt spare deg mange kroner.

Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikring deles inn i to kategorier: Boligkjøperforsikring og Boligselgerforsikring.

En Boligkjøperforsikring er en forsikring som sikrer kjøper rettshjelp hvis det oppdages vesentlige mangler i forbindelse med boligkjøpet. Help Forsikring er ledende innen salg av boligkjøperforsikring i Norge. Help Forsikring har etterhvert fått svært god erfaring i behandling av skjeggkre-relaterte saker. I november 2018 hadde de 330 saker inne til behandling som omhandlet skjeggkre.

Motstykket til Help Forsikring er altså Boligselgerforsikringen. En av de største aktørene her er Protector forsikring. Protector meldte før nyttår at de ville trekke skjeggkre ut av sine vilkår som en mangel som de ville dekke. Dermed ble plutselig svært mange boligselgere stående med et hull i forsikringen sin, dersom det skulle dukke opp skjeggkre i boligen de har solgt. Protector argumenterer med at spredningen av skjeggkre er så stor at den kan ikke regnes som en mangel.

– En av de viktigste er at skjeggkre nå sprer seg veldig raskt. Flere skadedyreksperter har uttalt at innen 3-5 år har halvparten av alle norske boliger skjeggkre. Da kan det knapt regnes som en mangel.

Cathrine Wessel Poulsen
Protector

Skjeggkrebloggen.no går live

Vi jobber på..!

Skjeggkrebloggen er opprettet. Vi vil her holde våre følgere løpende oppdatert på nyheter innen skjeggkre-problemet som sprer seg i Norge. Samt komme med artikler på hvordan forholde seg til dette problemet.