Skjeggkre

Dette viser at det er mulig å bli kvitt skjeggkre med systematisk jobbing.

Forsker Stein Ivar ble kvitt skjeggkre i boligen sin

I mars 2018 ble Stein Ivar Johansen klar over at huset hans var rammet av skjeggkre. Cirka åtte til ti måneder tidligere hadde Stein Ivar observert det han trodde var sølvkre.

Stein Ivar jobber til daglig som forsker ved NINA (Norsk institutt for naturforskning) og bestemte seg for å gå metodisk til verks for å bli kvitt skjeggkreene. I den innledende fasen hadde Stein Ivar hovedfokus på kartlegging av bestanden. Det ble kjøpt inn et betydelig antall limfeller, i tillegg til daglige runder i huset med manuell fangst. Boligen ble så inndelt i soner og fangst og innsats ble ført daglig.

skjeggkre catchmaster limfelle
Skjeggkre fanget i limfelle fra Catchmaster (illustrasjonsfoto – Skadedyr.net)

Etter cirka 8 uker endret Stein Ivar fangstmetode til limrull i første etasje. Limrullen ble i all hovedsak benyttet på bad, vaskerom, gang, entre og på soverom.

De fangede individene ble så delt opp i forskjellige lengdeklasser. Dette for å ha en bedre oversikt over forekomster av nymfer og voksne individer.

Flere tiltak

Stein Ivar gjennomførte en rekke tiltak parallelt. Som nevnt over benyttet han limfeller og limrull, samt manuell fangst. Men i tillegg ble det benyttet en boks Permetrin insektsgift. Denne behandlingen ble gjort bak lister og dørstokker i et avgrenset område i boligen.

I tillegg ble luftfuktigheten senket ved bruk av en luftavfukter. Denne ble plassert på bad/vaskerom. I tillegg til dette dusjet Stein Ivar i større grad på jobben, for å holde luftfuktigheten nede.

I den kalde årstiden ble temperaturen senket i de rom hvor det ikke var nødvendig med varme. Dette da det er kjent at skjeggkre stanser all utvikling ved 11 grader og lavere, og blir sterkt begrenset allerede ved 16 grader.

I tillegg har det blitt benyttet en tube Advion Cocroach gel. Det bemerkes at dette middelet kun lovlig kan plasseres ut av godkjente skadedyrbekjempere.

Resultat

Stein Ivar fanget totalt 327 individer. 82,6 prosent av disse ble fanget på bad/vaskerom eller et rom i nær tilknytning til disse. 19% av disse ble fanget i limfeller og 34% i limrull. I følge rapporten avtok forekomstene av voksne individer raskt etter fangststart.

statistikk fangst limfelle skjeggkre
Gjennomsnittlig antall skjeggkre per limfelledøgn. Bilde fra Byggebolig.no.

Etter åtte måneder hadde Stein Ivar blitt kvitt skjeggkreene. Dette ble bekreftet med ytterligere 10 uker med stor innsats med limfeller og limrull, uten fangst.

Suksessen ligger i «integrert skadedyrbekjempelse» – flere miljøvennlige tiltak sammen (ikke bare gift). Stein Ivar iverksatte omtrent alle kjente midler mot skjeggkre, systematisk: Fellefangst, manuell fangst, reduksjon av temperatur, reduksjon luftfuktighet og gift. I tillegg holdt han god kontroll på hvor og hva han fanget, slik at han kunne styre innsatsen best mulig.

Det er ubestridt at forgiftet åte har hatt en god effekt i Stein Ivar sitt tilfelle, men rapporten viser også at limfeller og limrull er svært effektivt mot skjeggkre.

Lurer du på noe angående skjeggkre? Ta kontakt og vi vil hjelpe deg.

Kilder:
Byggebolig.no hvor Stein Ivar har diskutert fremgangen fortløpende.
Insekt-nytt 44
E24
Folkehelseinstituttet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *