Skjeggkre og verditap på boligen

Oslo Tinghus
Oslo Tinghus

Den siste tiden har det dukket opp mange saker i rettsapparatet hvor boligkjøpere i ettertid har krevd prisavslag, fordi de har gjort funn av skjeggkre i boligen. Vi vil her se nærmere på en av de siste dommene som er avsagt i en boligtvist hvor skjeggkre var tema.

Det er en etablert sannhet at skjeggkre spres i et voldsomt tempo og at skadedyret vil befinne seg i majoriteten av norske boliger innen kort tid. Det har og vist seg svært vanskelig å bli kvitt skjeggkre. Vil dette ha noe å si for verdien på boliger som selges med kjent skjeggkreproblem?

11. januar 2019 gikk enda en boligtvist for Oslo Tingrett, hvor skjeggkre var stridens kjerne. Saken gjaldt en blokkleilighet på Grefsen i Oslo som hadde blitt solgt for 7,4 millioner, hvor det i ettertid ble oppdaget skjeggkre. Selger hadde krysset av for «nei» i skjemaet på spørsmålet om kjente sopp, råte eller skadedyrproblemer i boligen.

Kjøper opplyste til retten at sjeggkreene ble oppdaget noen måneder etter overtakelse, i forbindelse med utleie av leiligheten. Funnet resulterte i at det ble iverksatt en rekke tiltak. Blant annet ble alle som besøkte boligen bedt om å ikke plassere ting på gulvet, for å hindre at de skulle få kreene med seg hjem. Huseieren opplyste også at de så for seg å måtte behandle boligen med limfeller i all uoverskuelig framtid, da skjeggkre per dags dato ikke er mulig å utrydde. I tillegg ville huseier nå være nødt til å informere om problemet ved et eventuelt videresalg, som igjen ville kunne resultere i en lavere pris på boligen.

Kjøper krevde et prisavslag pålydende 749 531,- pluss saksomkostninger.

Kommet under flytteprosessen?

skjeggkre flytting

Selger på sin side stilte spørsmål ved om skjeggkreene kunne ha kommet til boligen under flytteprosessen, ettersom at kjøper hadde oppbevart deler av flyttelasset sitt et annet sted en periode.

Selger påpekte at det innen fire år vil være skjeggkre i halvparten av alle boliger og at dette således er en risiko man må regne med som boligeier. Selger hevdet videre at skjeggkre ikke kunne betegnes som en vesentlig mangel og viste til juridisk direktør i Eie, Ina Anett Grunnvåg som tidligere har uttalt at skjeggkre har lite å si for prisen.

Vesentlig innvirkning på prisnivået

Et utdrag fra dommen:
Sjølv om det etter kvart blir fleire bustader med skjeggkre, meiner retten dette både på kjøpstida, i dag og i fleire år framover vil ha ein vesentleg innverknad på prisnivået. Sjølv om kanskje ein kjem opp i 90% med skjeggkre slik at dette blir det normale, vil dei resterande 10% då vera meir attraktive på marknaden. Ein prisskilnad vil det såleis framleis vera. Ein kan diskutere språkbruken – verdimink for bustader med eller høgare pris for dei utan. Men ein skilnad vil det vera. 

Når folk knytt til meklarbransjen freistar å få ein til å tru at skjeggkre i dag knapt har noko å seie for prisen, er påstanden så spesielt at retten meiner denne krev grunnsolid dokumentasjon, langt ut over «tilbakemeldingar frå marknaden/meklarar».

Sjølv om det etter kvart blir fleire bustader med skjeggkre, meiner retten dette både på kjøpstida, i dag og i fleire år framover vil ha ein vesentleg innverknad på prisnivået.

Oslo tingrett

Tingretten var altså ikke enig med selger i at prisen ikke påvirkes av skjeggkre. Tvert i mot. De påpekte det opplagte: de fleste vil heller kjøpe en bolig uten skjeggkre enn med. Derfor vil en bolig uten skjeggkre ha en høyere verdi enn en med.

På spørsmålet om skjeggkreene kunne ha kommet i forbindelse med flyttingen vurderte tingretten det slik:

Ein teori kunne vore at skjeggkrea følgde med flyttelasset til saksøkjaren, som hadde stått mellomlagra i første og andre høgda under oppussinga. Mattson (Ekspert ved Mycoteam red.adm) kunne ikkje avvise at vaksne enkeltindivid kunne ha blitt med, men ut i frå utviklingsnivåa på det Mycoteam fanga, kan dette eventuelt berre forklare ein liten del – enkeltindivid. Retten legg såleis til grunn at krea alt var i leilegheita då ho vart lagt ut for sal.

Prisavslag

Selger ble i denne saken idømt å måtte tilbakebetale 700 000,- til kjøper, samt å betale saksomkostninger à 123 203,-. Altså nærmere 10% av kjøpesummen. Denne prosentsatsen står i stil med dommen fra Bergen tingrett i 2018 hvor en annen boligselger måtte tilbakebetale cirka 10% av kjøpesummen.

Har du skjeggkre i boligen din? Limfeller er den anbefalte metoden for å avdekke og bekjempe skjeggkre. Limfeller kan du kjøpe ved å klikke her.

Kilde: Oslo tingrett, sak 18-145166TVI-OTIR/04

Skjeggkre vs sølvkre

Skjeggkre vs sølvkre

Mange kommer først i kontakt med skjeggkre på baderom eller andre våtrom. Derfor går tankene ofte først til det mer velkjente sølvkreet (også kjent som sølvfisk eller sølvdyr). Men hvordan se forskjell på disse to?

Skjeggkre særkjenne

 • Behåring på hele kroppen, særlig i ansikt
 • Kroppslengde (uten antenner) bli opp mot 2 cm lang, men vanligvis er kroppslengden 1 cm
 • Antenner som er like lang eller lengre enn kroppslengden
 • Brun/grå farge

Sølvkre særkjenne

 • Lite/ingen behåring
 • Mindre enn skjeggkreet, vanligvis under 1 cm kroppslengde
 • Antennene er kortere enn halve kroppslengden
 • Sølvfarget kropp

Det er en vanlig misforståelse at sølvkre ikke kan klatre loddrett. At det bare er skjeggkre som kan dette. Både sølvkre og skjeggkre sin anatomi tillater klatring. Men sølvkre er helt avhengig av en høy grad av fuktighet for å overleve, og derfor holder de seg primært på gulvet hvor fuktigheten ofte er størst. Derfor er det sjelden å se sølvkre klatre, men ingen umulighet.

Sølvkre er vanligvis en indikasjon på et større problem som en vannskade eller et større fuktproblem. Så løsningen for å bli kvitt dem er å reparere fuktskaden eller å få ned luftfuktigheten med eksempelvis en luftavfukter.

Skjeggkre er vanskeligere å bli kvitt. Les vår artikkel om Hvordan bli kvitt skjeggkre?.

Fremdeles usikker på hva du har fått i boligen din? Sett ut noen hvite limfeller i de områdene du har sett krypene. Når du har fanget noen av dem kan du ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg å identifisere dem. Limfeller vil og være et godt hjelpemiddel til reduksjon av antallet kre.

Video: Tips mot skjeggkre – slik blir du kvitt skjeggkre

Norsk hussopp forsikring har i dag lansert en svært informativ og god video. Filmen viser de mest effektive tiltakene hver og en av oss kan gjøre for å unngå å få skjeggkre. Den viser også fire effektive tiltak man kan iverksette for å bekjempe skjeggkre.

Råd mot skjeggkre! Få tipsene du trenger her.

Tips 1: Limfeller. Skadedyr.net selger både hvite og sorte limfeller til landets laveste priser. Du kan også kjøpe lokkemiddel som øker fangsten betraktelig. Skadedyr.net tilbyr og pakkeløsninger tilpasset forskjellige boligstørrelser.

Tips 2: Renhold
Tips 3: Fjern gjemmesteder
Tips 4: Hold det tørt og kaldt

Skjeggkrebloggen har til disse tre siste tipsene skrevet to aktuelle artikler:
Hvordan bli kvitt skjeggkre?
Hvordan unngå å få skjeggkre?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om limfeller- eller andre tiltak man kan iverksette.

Er skjeggkre-problemene løst?

De siste dagene har vi kunne lese utallige artikler med titler som «Jubler over skjeggkre-gjennombrudd», «Norske forskere tror skjeggkre-problemene er løst» og «Ny forskning: Slik blir du kvitt skjeggkre». Tilsynelatende er skjeggkre-problemene løst..?

Advion Cockroach Gel

Folkehelseinstituttet (FHI) har i lang tid jobbet med et millionprosjekt for å finne en effektiv måte å bekjempe skjeggkre på. Norsk hussopp forsikring er en av aktørene som har vært tungt inne i prosjektet.

Advion cockroach gel
Advion Cockroach gel

Den 17.01.19 annonserte FHI at de endelig har fått det store gjennombruddet. Dette gjennombruddet var Advion Cockroach Gel. Dette er et velprøvd produkt som har blitt benyttet mot kakerlakker i lang tid. FHI har gjort forsøk som viser at bestanden av skjeggkre senkes dramatisk hvis man «peprer» huset med dette. Det har blitt plassert ut en liten mengde gel punktvis langs listene i huset. Ulempene med denne behandlingsmetoden er mange:

 • Bør ikke brukes hvis det er barn eller husdyr til stede
 • Krever kontinuerlig oppfølging (påfyll/bytte av gel)
 • Man må fjerne alle andre matkilder (matrester, papir, mm.)
 • Dreper kun de som spiser åtet, og ikke øvrige individer (slik som for eksempel åtemiddel til maur fungerer)
 • Tar ikke knekken på eggene som vil klekkes med tiden.

Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam har følgende å si om Advion Cockroach Gel til Huseierne:

– Vi har mange forskjellige gifter som tar knekken på et skjeggkre. Det er kjempelett, for de tåler jo omtrent ingenting. Det er flott at man nå har fått godkjent et middel som kan brukes mot skjeggkre. Man har nemlig ikke lov til å bruke andre midler mot skjeggkre før det er vist å ha effekt mot dette insektet og at det er godkjent til slik bruk, men jeg tror vi er langt unna noe stort gjennombrudd som dette er blitt omtalt som.

Vi har i dag ingen god og enkel måte å utrydde de på, og den nye måten er ikke noe bedre enn andre måter som er presentert, men vi venter på dokumentasjonen fra Folkehelseinstituttet som kan endre på dette synspunktet.

«Jeg tror vi er langt unna noe stort gjennombrudd som dette er blitt omtalt som»

Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam

Vi i Skjeggkrebloggen følger debatten tett og stiller oss avventende til ytterligere dokumentasjon fra FHI, vedrørende hvordan denne giften skal revolusjonere bekjempelsen av skjeggkre.

Advion Cockroach Gel synes for øyeblikket å være et supplement for skadedyrbekjempere i Norge i kampen mot skjeggkre. Det er av vår oppfatning at Advion Cockroach Gel alene ikke kan bekjempe skjeggkre. Bekjempelsen må fremdeles bestå av limfeller med lokkemiddel, og andre tiltak som tetting av sprekker og reduksjon av fukt. Eventuelt kan bruk av gift vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Advion Cockroach Gel vil ikke komme i salg for forbrukere, men vil være forbeholdt godkjente skadedyrbekjempere.

Hvordan unngå å få Skjeggkre?

Svært mange norske boliger har nå fått skjeggkre. Men hvordan kan man forebygge/unngå å få disse i hus? Vi vil i denne artikkelen se på tiltak og rutiner som kan forebygge at også du får skjeggkre.

Har du oppdaget skjeggkre i boligen din? Les hvordan du kan redusere bestanden.

Papp

Papp skjeggkre gjemme seg
Her kan det mange gode gjemmeplasser

Det er velkjent at skjeggkre spres gjennom blant annet pappemballasje som benyttes i varetransport. Dette kan være eksempelvis møbler, hvitevarer, mindre forsendelser i posten og så videre. Pappen er ofte bygget opp på en slik måte at papplaten består av mange tusen små «tuneller». Disse er perfekte gjemmesteder for skjeggkre. Og når man da får varen i hus og pakker denne ut får kreet mulighet til å stikke av inne i huset ditt. Tiltaket er derfor at alle pappemballerte varer bør pakkes opp utendørs og så kastes pappen direkte.

Renhold

Renhold er effektivt for å minske skjeggkreenes tilgang til føde. Vi anbefaler å støvsuge så ofte man orker det. Dersom du tror eller vet at du har fått skjeggkre, så bør posen legges i en tett pose og helst fryses eller kastes. Da sikrer man at egg, nymfer eller voksne skjeggkre dør og ikke får muligheten til å ta seg ut av støvsugeren igjen. Har man fått noen enkeltindivider i hus kan man være heldig å få tatt dem på denne måten, før de får muligheten til å reprodusere seg.

Støvsuge skjeggkre
Støvsuge fremfor å vaske med vaskevann

Å vaske ved bruk av vann bør reduseres til et absolutt minimum. Dette da fukt gir bedre levekår for skjeggkre. Vi anbefaler tørrmopp så langt det lar seg gjøre.

Bagasje i forbindelse med reising

Når man er ute på reise bør koffert og andre gjenstander ikke plasseres på gulvet. Få dette opp på en stol eller bord. Dette minsker muligheten for å få med deg en eller flere blindpassasjerer hjem. Dette kan være forebyggende på andre skadedyr enn skjeggkre: veggdyr og kakerlakker. Veggdyr er forøvrig et sterkt økende problem som bør tas på alvor.

Når man kommer hjem kan man gjøre tiltak som å fryse bagasjen før den pakkes ut. Den kan og varmebehandles ved bruk av eksempelvis en hårføner. Man kan og kaste alt tøy direkte inn i vaskemaskin eller tørketrommel. Skjeggkre er svært følsom for temperaturendringer. Man kan og pakke opp utendørs for så å riste ett og ett plagg før det tas med inn.

Tette mot tilstøtende boenheter

Blokk leilighet rekkehus skjeggkre
Skjeggkre spres fra en leilighet til en annen

Bor du i rekkehus eller blokk har du en betydelig større sjanse for å få skjeggkre. Dette da skjeggkre enkelt tar seg mellom boenhetene via små sprekker eller gjennom trekkrørene til det elektriske anlegget. Det er mulig å gjøre tettetiltak, men her anbefaler Skjeggkrebloggen.no å hyre inn profesjonelle, da dette er en omfattende jobb. Dette er noe som burde gå via styret slik at det blir en koordinert innsats.

Fukt

Særlig nymfene og eggene til skjeggkre er avhengig av fukt for å trives. Grunnen til dette er at nymfene enda ikke har utviklet skjell og går derfor rundt med «bar hud». Ved å eliminere fukt vil man derfor gjøre det vanskeligere for skjeggkreene å formere seg. Hvis du har rom som har høy luftfuktighet anbefaler vi å gå til anskaffelse av en luftavfukter. Denne tar fuktigheten og gjør den om til vann som igjen går ut i sluken.

Tette sprekker

Skjeggkre liker ikke lys. De søker derfor mot mørke steder når dagslyset kommer. Disse stedene kan typisk være under og bak gulvlister, sprekker under dørterskel, under badekar, under kjøkkeninnredning, med mer. Disse stedene kan man gjøre mindre tilgjengelig for skjeggkreene ved å tette sprekkene. Metodene for å gjøre dette er mange, men skal man gjøre det er det en relativt omfattende jobb.

Skal man tette langs gulvlistene anbefales det i utgangspunktet å ta alle listene av for så å fuge bak listene. Å demontere listverk er ikke en enkel oppgave, de blir lett skadet og ødelagt. Dessuten er det flere som rapporterer mindre og ingen effekt av disse tiltakene. Skjeggkreene finner seg bare andre steder å gjemme seg. For det er enkelte steder hvor det ikke er mulig å tette. Eksempelvis under kjøkkeninnredningen:

Under sokkellisten finner man ofte skjeggkre.

De fleste moderne kjøkkeninnredninger har sokkellister som er avtagbar. Disse skal forbli avtagbar for å lett komme til under kjøkkenskapene, og de kan derfor ikke fuges igjen. Under her finner man ofte mye skjeggkre, da de her ofte har god tilgang på mat (smuler, matrester mm.), og at det er mørkt hele døgnet. Derfor anbefaler vi å plassere ut rikelig med limfeller under kjøkkeninnredningen. Her kan limfellene stå i lang tid uten å måtte byttes ut, da de blir stående uten at de fylles opp med støv eller andre ytre påvirkninger. Går det skjeggkre i fellene trenger du ikke bytte dem ut. Døde insekter fungerer som lokkemiddel for levende skjeggkre, da de er altetende. Å ha limfeller stående under kjøkkeninnredningen permanent vil være et godt forebyggende tiltak.

Besøk

Når det gjelder spredning av skjeggkre er det to ubehagelige temaer mange tenker på. Jeg har skjeggkre – kan jeg spre dem til dem jeg besøker? Og: Jeg venter besøk fra noen som har skjeggkre – vil de spre skjeggkre til mitt hjem?

For å ta det første først. Ja, i teorien kan man jo det. Men potensialet er størst om du skal ha med deg bagasje. Da gjelder følgende råd for deg som besøkende:
-Sørg for at kofferten er ren. La den gjerne stå lagret i et kaldt rom, eventuelt frys den før du pakker.
-Alt du pakker ned rister du før du legger det i kofferten.
-Vær ærlig med de du reiser til. Fortell dem om problemet du har hjemme, så har de en mulighet til å eventuelt iverksette tiltak. Sjansen for at de allerede har det vil jo snart være 50%, så godt mulig dere bare finner ut at dere har et felles problem.

Når det gjelder å ta i mot noen som har skjeggkre i boligen sin, så er svaret også her så klart ja. De kan ha med seg skjeggkre i kofferten, vesken, i papirbunken, mm. Men man skal og huske på at det primære spredningskilden for skjeggkre trolig ikke stammer fra besøk. Den stammer primært fra varetransport. Og sjansene for at du allerede har det i hus er relativt store, selv om du ikke har merket noe enda.

Ikke avlys jula på grunn av skjeggkre…

Håpet vårt er at folk har et balansert forhold til akkurat dette. Det er fornuftig å gjøre enkle tiltak for å minimere sjansene for spredning. Men å avlyse julebesøket på grunn av familiemedlemmer har fått skjeggkre vil være unødvendig og synd. Det finnes nemlig kjente eksempler på at dette har skjedd.

Skjeggkrebloggen.no går live

Vi jobber på..!

Skjeggkrebloggen er opprettet. Vi vil her holde våre følgere løpende oppdatert på nyheter innen skjeggkre-problemet som sprer seg i Norge. Samt komme med artikler på hvordan forholde seg til dette problemet.