Skjeggkre

Skjeggkre i borettslag og sameie

borettslag sameie

Bor du i et sameie eller borettslag og har fått skjeggkre? Eller sitter du i styret? Styret vil i mange tilfeller ha en plikt til å iverksette tiltak for å bekjempe skjeggkre.

Diskusjonen om hvorvidt skjeggkre kan betraktes som et skadedyr er lang. Vi i Skjeggkrebloggen.no tolker lovverket dithen at per 2019 bør det absolutt betegnes som et skadedyr. Det er svært mange som opplever skjeggkre som en så stor belastning at det blir et helseproblem. I Forskrift om skadedyrbekjempelse kan man lese definisjonen på skadedyr:

Forskrift om skadedyrbekjempelse §1-3

Pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker

Videre så kan vi lese om pliktene man har ved oppdagelse av skadedyr:

Forskift om skadedyrbekjempelse §2-2

Eier eller bruker av bygning, innretning mv., jf. § 1-2, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette.

Styrets og beboernes plikt

Nå er det kjent at å utrydde skjeggkre er svært utfordrende, selv om det finnes positive eksempler. Derfor anses pålegget som lovgiver her gir, nærmest umulig å oppfylle. Men styret plikter likevel iverksette de nødvendige tiltak for å begrense forekomstene så godt som mulig.

Også beboerne de de enkelte boenhetene plikter å bidra til bekjempelsen.

Bekjempe skjeggkre i borettslag og sameier

I mange tilfeller vil det være fornuftig å leie inn et profesjonelt selskap, men svært mye av jobben kan gjøres selv, til en betraktelig lavere sum.

Kartlegging

Det første steget er alltid kartlegging. Målet med kartleggingen er å få et godt bilde av omfanget og ha en referanse å måle mot etter behandling.

  • Hvite limfeller må plasseres ut i alle boenheter og fellesarealer. Under kartlegging regner vi en limfelle per fjerde kvadratmeter. Eksempel: En leilighet på 40 kvadratmeter skal ha 10 limfeller. Man benytter hvite limfeller til kartlegging da det er lettere å se/telle skjeggkre i hvite, fremfor sorte limfeller.
  • Limfellene plasseres jevnt ut i hele boligen, fortrinnsvis langs ytterkant av rom.
  • Etter 4 uker bes alle beboere om å telle hvor mange de har fanget i sin bolig og rapportere tilbake til styret.

Bekjempelse

Bekjempelse (reduksjon i antall) av skjeggkre kan gjøres med og uten gift. Vår anbefaling er å forsøke uten gift i første omgang, da vi har sett mange gode resultater med dette. Folkehelseinstituttet anbefaler som utgangspunkt å minimere bruken av gift (pesticider). Grunnene til dette er flere:

  • Mennesker blir unødvendig eksponert for giftstoffer
  • Fare for motstandsdyktighet hos skadedyrene
  • Stor fare for reinfestasjon – at man får skjeggkre på nytt, og man har da brukt giften forgjeves

I samsvar med denne artikkelen fra NINA så anbefaler vi limfeller med lokkemiddel, samt limrull spesialdesignet for skjeggkre. Dette er gode, giftfrie og effektive tiltak som i mange tilfeller kan bidra til å redusere forekomstene av skjeggkre betraktelig. I de fleste tilfeller vil det være mest hensiktsmessig å benytte limfeller fremfor limrull. Disse er mer motstandsdyktig mot støv og andre ytre påvirkninger. I tillegg er de enkel å sette opp og lett å plassere hvor som helst. Dette er noe som bør vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

sort limfelle
Sort limfelle

I samsvar med gjeldende bransjestandard anbefaler vi minimum en limfelle for hver andre kvadratmeter bolig ved bekjempelse. Eksempel: En leilighet på 40 kvadratmeter skal ha 20 limfeller. Til bekjempelse anbefaler vi sorte limfeller da de erfaringsmessig fanger mer enn hvite. Til lokkemiddel anbefaler vi skjeggkre tabletter.

skjeggkre lokkemiddel tabletter
Skjeggkre lokkemiddel tabletter

I tillegg bør alle beboere gjøres kjent med følgende:

  • Støvsug eller tørrmopp hyppig. Minimer bruken av vann ved gulvvask.
  • Senk temperatur i alle rom det ikke trenger å være varmt.
  • Senk luftfuktighet – bruk ventilasjon og ikke tørk klær inne.

Bruk av gift

Skulle man ikke oppnå ønsket effekt ved bruk av kun limfeller/limrull alene kan man forsøke begrenset mengde gift. Til skjeggkre anbefales det i hovedsak to typer gift, spray og åte.

Åte

Åtet som benyttes til skjeggkre heter Advion cockroach gel. Som navnet antyder er dette et middel som opprinnelig er ment for bruk på kakerlakker. Dette ble nylig godkjent i Norge, men kan kun benyttes av godkjente skadedyrbekjempere. Det er ikke lovlig å selv importere produktet fra utlandet. I følge Tollvesenet vil disse forsendelsene potensielt bli stanset i tollen.

Spray

Den vanligste giften mot skjeggkre heter Permetrin. Denne fås i mange innpakninger, men stort sett med mye av det samme innholdet. Dette selges i alle de store butikkjedene som Europris, OBS bygg mfl.

Dette stoffet bør brukes i begrenset grad og kun på de stedene som er særlig rammet. Det er lite forsket på langtidseffektene for mennesker som lever i boliger som er behandlet med permetrin og man bør utvise særlig aktsomhet om man har barn, husdyr eller gravide i boligen.

Har man klart å kartlegge seg frem til et sted hvor det trolig klekkes skjeggkre og man til stadighet fanger svært mye skjeggkre-nymfer. Så kan dette være et sted som er fornuftig å behandle med Permetrin. Klekkested vil vanligvis være fuktige steder som bad og andre våtrom.

Skadedyr.net fører ingen giftstoffer, da vi tror på at behandling av skjeggkre fint kan utføres uten bruk av gift.

Sitter du i et styre og har spørsmål til oss? Klikk her for å skrive til oss. Vi svarer normalt samme dag.

Tagged ,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *