Forsikring

Skjeggkre og forsikring

Det første mange spør seg om når de oppdager skjeggkre i bolig sin; -er jeg forsikret? Dette er høyst forskjellig fra selskap til selskap og avtale til avtale. Vi vil her ta for oss de største selskapene og deres vilkår. Generelt ser det ut til at alle «basis-avtaler» ikke inkluderer bekjempelse av skjeggkre.

Lest denne? Hvordan bli kvitt skjeggkre

Vær oppmerksom på at du kan være forsikret både gjennom innboforsikringen og husforsikringen din. Er du dobbelt forsikret gjelder det å benytte den med best vilkår.

Det man skal være oppmerksom på er at i flere tilfeller vil egenandelen overstige summen av å kjøpe inn limfeller og lokkemiddel selv. Ingen forsikringsselskap kan pr i dag garantere utryddelse. De lover kun bekjempelse. Da vil det ofte være opp til teknikeren som er på stedet å vurdere når bestanden er slått tilbake til et passende nivå. Etter dette vil det være opp til kunden selv å vedlikeholde dette. Da er man uansett nødt til å kjøpe inn materiell for å holde bestanden nede.

Skadedyr.net tilbyr produkter for de som ønsker å gjøre denne jobben selv. Man kan og ta kontakt for profesjonell veiledning, helt uforpliktende og gratis.

Innboforsikring

IF forsikring har fjernet bekjempelse av skjeggkre fra vilkårene sine. Skjeggkre står nå på «unntakslisten» deres. Les mer om vilkårene til IF Super på punkt 4.15 her. I denne artikkelen fra NRK opplyser IF Forsikring at de fra og med 3. mars 2018 ikke lengre dekker bekjempelse av skjeggkre. De sier og at de ved innrapportert skade vil komme ut å plassere ut limfeller. Dette finner vi ikke noe om i vilkårene, og det fremstår derfor som noe uklart. Vårt råd er å ta kontakt med selskapet og se hva de kan tilby dersom du har fått skjeggkre.

Sparebank 1 forsikring tilbyr bekjempelse inntil 50 000,- gjennom sin Topp Innboforsikring. Du får tilsvarende dekning om du har forsikring gjennom LO Favør hos Sparebank 1. Vilkårene til Topp Innboforsikring finner du her. Se punkt 2.2.4 som omhandler bekjempelse av insekter.

DNB Forsikring tilbyr også bekjempelse inntil 50 000,- gjennom sin Best-forsikring. I tillegg har DNB Best vilkårsgaranti. Det vil si at hvis du finner bedre vilkår et annet sted så skal de matche dette. Les mer om DNB Best sine vilkår her. Har du basis-forsikringen til DNB er du ikke dekket.

Gjensidige tilbyr gjennom sin Innbo Pluss, en befaring og veiledning av tekniker, samt tilgang på materiell (trolig snakk om limfeller) og veiledning gjennom deres service-telefon. Les mer her.

Norsk Hussopp Forsikring er en spesialisert forsikring som blant annet dekker skjeggkre. Forsikringen selges gjennom diverse samarbeidspartnere. Blant annet Tryg, Eika, Frende, Jernbanepersonalets Bank og Forsikring, Codan, NEMI, m.fl. Vilkårene for behandling må derfor leses hos de respektive selskapene. Man kan og kjøpe forsikring direkte av NHF, men dette er ikke deres primære salgskanal.

DNB Forsikring med sin Bygningsforsikring Best tilbyr tilsvarende som over – vilkårsgaranti. Finner man bedre vilkår et annet sted matcher de dette.

Forsikring ved utleie

Ved utleie anbefaler vi på vårt sterkeste at det nedtegnes i leiekontrakten at leietager skal ha innboforsikring som dekker bekjempelse av skjeggkre. Dette kan på sikt spare deg mange kroner.

Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikring deles inn i to kategorier: Boligkjøperforsikring og Boligselgerforsikring.

En Boligkjøperforsikring er en forsikring som sikrer kjøper rettshjelp hvis det oppdages vesentlige mangler i forbindelse med boligkjøpet. Help Forsikring er ledende innen salg av boligkjøperforsikring i Norge. Help Forsikring har etterhvert fått svært god erfaring i behandling av skjeggkre-relaterte saker. I november 2018 hadde de 330 saker inne til behandling som omhandlet skjeggkre.

Motstykket til Help Forsikring er altså Boligselgerforsikringen. En av de største aktørene her er Protector forsikring. Protector meldte før nyttår at de ville trekke skjeggkre ut av sine vilkår som en mangel som de ville dekke. Dermed ble plutselig svært mange boligselgere stående med et hull i forsikringen sin, dersom det skulle dukke opp skjeggkre i boligen de har solgt. Protector argumenterer med at spredningen av skjeggkre er så stor at den kan ikke regnes som en mangel.

– En av de viktigste er at skjeggkre nå sprer seg veldig raskt. Flere skadedyreksperter har uttalt at innen 3-5 år har halvparten av alle norske boliger skjeggkre. Da kan det knapt regnes som en mangel.

Cathrine Wessel Poulsen
Protector

Tagged , , , , , , , , , , ,

1 thought on “Skjeggkre og forsikring

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *