Blogg, Skjeggkre

Skjeggkre og verditap på boligen

Oslo Tinghus
Oslo Tinghus

Den siste tiden har det dukket opp mange saker i rettsapparatet hvor boligkjøpere i ettertid har krevd prisavslag, fordi de har gjort funn av skjeggkre i boligen. Vi vil her se nærmere på en av de siste dommene som er avsagt i en boligtvist hvor skjeggkre var tema.

Det er en etablert sannhet at skjeggkre spres i et voldsomt tempo og at skadedyret vil befinne seg i majoriteten av norske boliger innen kort tid. Det har og vist seg svært vanskelig å bli kvitt skjeggkre. Vil dette ha noe å si for verdien på boliger som selges med kjent skjeggkreproblem?

11. januar 2019 gikk enda en boligtvist for Oslo Tingrett, hvor skjeggkre var stridens kjerne. Saken gjaldt en blokkleilighet på Grefsen i Oslo som hadde blitt solgt for 7,4 millioner, hvor det i ettertid ble oppdaget skjeggkre. Selger hadde krysset av for «nei» i skjemaet på spørsmålet om kjente sopp, råte eller skadedyrproblemer i boligen.

Kjøper opplyste til retten at sjeggkreene ble oppdaget noen måneder etter overtakelse, i forbindelse med utleie av leiligheten. Funnet resulterte i at det ble iverksatt en rekke tiltak. Blant annet ble alle som besøkte boligen bedt om å ikke plassere ting på gulvet, for å hindre at de skulle få kreene med seg hjem. Huseieren opplyste også at de så for seg å måtte behandle boligen med limfeller i all uoverskuelig framtid, da skjeggkre per dags dato ikke er mulig å utrydde. I tillegg ville huseier nå være nødt til å informere om problemet ved et eventuelt videresalg, som igjen ville kunne resultere i en lavere pris på boligen.

Kjøper krevde et prisavslag pålydende 749 531,- pluss saksomkostninger.

Kommet under flytteprosessen?

skjeggkre flytting

Selger på sin side stilte spørsmål ved om skjeggkreene kunne ha kommet til boligen under flytteprosessen, ettersom at kjøper hadde oppbevart deler av flyttelasset sitt et annet sted en periode.

Selger påpekte at det innen fire år vil være skjeggkre i halvparten av alle boliger og at dette således er en risiko man må regne med som boligeier. Selger hevdet videre at skjeggkre ikke kunne betegnes som en vesentlig mangel og viste til juridisk direktør i Eie, Ina Anett Grunnvåg som tidligere har uttalt at skjeggkre har lite å si for prisen.

Vesentlig innvirkning på prisnivået

Et utdrag fra dommen:
Sjølv om det etter kvart blir fleire bustader med skjeggkre, meiner retten dette både på kjøpstida, i dag og i fleire år framover vil ha ein vesentleg innverknad på prisnivået. Sjølv om kanskje ein kjem opp i 90% med skjeggkre slik at dette blir det normale, vil dei resterande 10% då vera meir attraktive på marknaden. Ein prisskilnad vil det såleis framleis vera. Ein kan diskutere språkbruken – verdimink for bustader med eller høgare pris for dei utan. Men ein skilnad vil det vera. 

Når folk knytt til meklarbransjen freistar å få ein til å tru at skjeggkre i dag knapt har noko å seie for prisen, er påstanden så spesielt at retten meiner denne krev grunnsolid dokumentasjon, langt ut over «tilbakemeldingar frå marknaden/meklarar».

Sjølv om det etter kvart blir fleire bustader med skjeggkre, meiner retten dette både på kjøpstida, i dag og i fleire år framover vil ha ein vesentleg innverknad på prisnivået.

Oslo tingrett

Tingretten var altså ikke enig med selger i at prisen ikke påvirkes av skjeggkre. Tvert i mot. De påpekte det opplagte: de fleste vil heller kjøpe en bolig uten skjeggkre enn med. Derfor vil en bolig uten skjeggkre ha en høyere verdi enn en med.

På spørsmålet om skjeggkreene kunne ha kommet i forbindelse med flyttingen vurderte tingretten det slik:

Ein teori kunne vore at skjeggkrea følgde med flyttelasset til saksøkjaren, som hadde stått mellomlagra i første og andre høgda under oppussinga. Mattson (Ekspert ved Mycoteam red.adm) kunne ikkje avvise at vaksne enkeltindivid kunne ha blitt med, men ut i frå utviklingsnivåa på det Mycoteam fanga, kan dette eventuelt berre forklare ein liten del – enkeltindivid. Retten legg såleis til grunn at krea alt var i leilegheita då ho vart lagt ut for sal.

Prisavslag

Selger ble i denne saken idømt å måtte tilbakebetale 700 000,- til kjøper, samt å betale saksomkostninger à 123 203,-. Altså nærmere 10% av kjøpesummen. Denne prosentsatsen står i stil med dommen fra Bergen tingrett i 2018 hvor en annen boligselger måtte tilbakebetale cirka 10% av kjøpesummen.

Har du skjeggkre i boligen din? Limfeller er den anbefalte metoden for å avdekke og bekjempe skjeggkre. Limfeller kan du kjøpe ved å klikke her.

Kilde: Oslo tingrett, sak 18-145166TVI-OTIR/04

Tagged ,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *