Skjeggkre vs sølvkre

Skjeggkre vs sølvkre

Mange kommer først i kontakt med skjeggkre på baderom eller andre våtrom. Derfor går tankene ofte først til det mer velkjente sølvkreet (også kjent som sølvfisk eller sølvdyr). Men hvordan se forskjell på disse to?

Skjeggkre særkjenne

  • Behåring på hele kroppen, særlig i ansikt
  • Kroppslengde (uten antenner) bli opp mot 2 cm lang, men vanligvis er kroppslengden 1 cm
  • Antenner som er like lang eller lengre enn kroppslengden
  • Brun/grå farge

Sølvkre særkjenne

  • Lite/ingen behåring
  • Mindre enn skjeggkreet, vanligvis under 1 cm kroppslengde
  • Haletrådene er kortere enn halve kroppslengden
  • Sølvfarget kropp

Det er en vanlig misforståelse at sølvkre ikke kan klatre loddrett. At det bare er skjeggkre som kan dette. Både sølvkre og skjeggkre sin anatomi tillater klatring. Men sølvkre er helt avhengig av en høy grad av fuktighet for å overleve, og derfor holder de seg primært på gulvet hvor fuktigheten ofte er størst. Derfor er det sjelden å se sølvkre klatre, men ingen umulighet.

Sølvkre er vanligvis en indikasjon på et større problem som en vannskade eller et større fuktproblem. Så løsningen for å bli kvitt dem er å reparere fuktskaden eller å få ned luftfuktigheten med eksempelvis en luftavfukter.

Skjeggkre er vanskeligere å bli kvitt. Les vår artikkel om Hvordan bli kvitt skjeggkre?.

Fremdeles usikker på hva du har fått i boligen din? Sett ut noen hvite limfeller i de områdene du har sett krypene. Når du har fanget noen av dem kan du ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg å identifisere dem. Limfeller vil og være et godt hjelpemiddel til reduksjon av antallet kre.

Hvordan bli kvitt Skjeggkre?

  • Det er ikke ønskelig at mennesker og husdyr blir utsatt for giftstoffer.
  • Giften som tradisjonelt brukes mot skjeggkre (Permetrin) kan virke avskrekkende på skjeggkreene, slik at de trekker vekk fra det behandlede området. Man risikerer at problemet sprer seg til større deler av boligen. Man risikerer også på sikt en resistens mot middelet.

I begynnelsen av 2019 ble Advion Cockroach gel godkjent som pesticid mot skjeggkre. Dette er ikke i salg for forbrukere og man er nødt til å gå til profesjonelle skadedyrbekjempere for å behandle boligen med dette produktet.

Vi har skrevet en egen artikkel om denne giften: Er skjeggkre-problemene løst?

Kulde og varme-behandling

Skjeggkre tåler temperaturendringer dårlig. Dyrene dør etter 2 timer ved 41 grader. Ved 50 grader dør de mer eller mindre umiddelbart. Det er få studier på hva som skjer ved frysing, men det er nærliggende å tro at de ikke vil tåle minusgrader særlig godt. Varme/kulde-behandling er vurdert av FHI til å være et godt lokalt tiltak, men vanskelig å gjennomføre på en hel bolig. Dette da skjeggkreet klarer å gjemme seg på steder hvor man ikke når fram med behandlingen. Det er også byggtekniske utfordringer ved å skulle varme opp- eller kjøle ned en hel bolig til de temperaturer som må til.

I sum viser rapporten til Folkehelseinstituttet at en kombinasjon av tiltakene gir best effekt.

Identifisering

Det aller første steget i prosessen er å identifisere at det er skjeggkre du har fått i boligen din. Dette kan gjøres ved å sammenligne med bilder som er tilgjengelig på nettsiden vår, eller nettet forøvrig. Eller du kan ta et bilde og sende inn til oss på [email protected] så skal vi ta en vurdering av det – gratis så klart.

Har du sett artikkelen vår Hva er Skjeggkre? Her finner du bilder som illustrerer forskjellen på skjeggkre og sølvkre.

Kartlegging

Når du har fått bekreftet at du har fått skjeggkre i din boligen må man kartlegge problemet. Dette gjøres ved bruk av limfeller uten lokkemiddel. Grunnen til at man ikke skal bruke lokkemiddel i startfasen, er at det kan gi et uriktig inntrykk av omfanget. Lokkemiddel er derimot helt avgjørende i neste fase; bekjempelse.

Før man går i gang med limfeller til kartlegging er det viktig å gjøre rent. Limfellene er ekstremt klebrige og vil nærmest suge til seg støv fra boligen. Det er derfor viktig at det er så støvfritt som mulig der hvor fellene blir plassert. Blir limfellene fulle av støv blir de naturligvis ubrukelige.

Boligen må holde en normal innetemperatur under hele kartleggingsfasen. Dette da skjeggkreets aktivitet endres ved temperaturendringer. Vi anbefaler at boligen mørklegges så godt som mulig på nattestid, ettersom at skjeggkre liker seg best i mørket.

Man må benytte minimum en felle pr rom, men vi anbefaler to til tre. I større rom som stue/kjøkken bør man ha en felle pr vegg.

Etter at limfellene har stått ute i cirka en måned er det på tide å samle dem inn og telle fangsten. Man vil da få et inntrykk av hvilke deler av boligen som er hardest rammet og hvor man skal fokusere videre behandling. (Tips: er det vanskelig å se kreene i de sorte fellene kan det hjelpe å skråbelyse med en lommelykt).

Loggfør alle funn slik at du har disse når neste fase er avsluttet.

Bekjempelse av Skjeggkre

Formålet med bekjempelsen er å redusere bestanden til et nivå hvor det ikke er plagsomt. Pr i dag finnes det ingen kjente metoder for å utrydde skjeggkre. Flere useriøse aktører hevder å ha funnet metoder for å utrydde skjeggkre – dette stemmer ikke. De pøser gjerne på med gift som vil kamuflere problemet en periode, samt å spre det til hele boligen.

Metoden som vi i Skadedyr.net anbefaler involverer ingen bruk av gift.

Renhold er et viktig tiltak

Et viktig tiltak er å holde det rent i boligen. Man bør støvsuge så ofte som mulig og la færrest mulig gjenstander stå på gulvet og lage gjemmesteder for skjeggkreene. Videre så anbefales det å minske skjeggkreenes tilgang til føde. Opplever du at de kommer seg inn i skuffer og skap hvor det oppbevares mat må du vurdere å plassere all mat i lufttette beholdere.

Vi anbefaler utplassering av sorte limfeller med lokkemiddel under hele prosessen. Limfellene vil gi en god indikasjon på utviklingen av populasjonen. Under bekjempelsen anbefaler vi som et absolutt minimum tre-fire limfeller per rom.

Limfellen har sort farge for å gjøre de mer attraktiv for skjeggkreene som trives i mørket. Lokkemiddelet er 100% giftfritt og består av pulveriserte tørkede insekter, som skjeggkreene tiltrekkes mot. I følge FHI sine undersøkelser så mangedobler lokkemiddel fangsten i limfeller.

I kartleggingsfasen har du forhåpentligvis fått et godt inntrykk av hvor i boligen problemet er størst. Det er her du skal ha størst fokus, både med renhold og limfeller. Har du oppdaget et sted hvor det er mange nymfer, altså svært små insekter, så kan det være her de legger eggene sine. Da vil dette være et sted som fortjener ekstra oppmerksomhet.

Det har vist seg at limfeller fungerer best når det er ro i huset. Så det er anbefalt å plassere ut rikelig med limfeller før man f.eks reiser på ferie. Still så temperaturen opp til normal innetemperatur (20-24 grader) og lukk alle gardiner før man reiser bort. Man ønsker med dette å gjøre forholdene ideelle for skjeggkreene, slik at de kommer ut fra gjemmestedene sine og går i limfellen.

Skjeggkre er kannibaler, så døde skjeggkre i limfellene fungerer som lokkemiddel i seg selv. Så hvis limfellen fremdeles er klebrig så er det bare en fordel om den inneholder døde kre.

Veien videre

Veien videre…

Behandlingen er en løpende prosess som forhåpentligvis vil redusere bestanden til et slikt nivå at man i det daglige ikke merker noe særlig til problemet. Vi anbefaler at limfellene byttes ut med et intervall på cirka 2-4 måneder, eller når de ikke er tilstrekkelig klebrig lengre. Vi anbefaler å alltid benytte lokkemiddel i fellene for å få maksimal effekt.

Produkter

Produktene omtalt her får du kjøpt billigst hos Skadedyr.net. Vi tilbyr prisgaranti og fri frakt på alle ordre over 500,-.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kontakt oss!

Hva er Skjeggkre?

Skjeggkre spres med rekordfart i landet vårt. Svært mange boligeiere melder fortvilet at de observerer ukjente insekter i huset sitt. Vi vil her forklare hva skjeggkre er og hvilke hus som oftest blir rammet. Samt hvordan skille skjeggkre fra sølvkre. Vi vil og snakke om hvorfor skjeggkre regnes som et skadedyr.

Lest denne? Hvordan bli kvitt skjeggkre

Skjeggkre
Ctenolepisma Longicaudata

Skjeggkre (Ctenolepisma Longicaudata) ble først offisielt oppdaget i Norge i 2013, og har siden spredd seg i rekordfart i norske boliger. Skadedyreksperter anslår at 50% av alle boliger vil være rammet i løpet av få år.

I Norge lever skjeggkre kun innendørs og må derfor komme inn i huset via noe annet. Eksempelvis kan skjeggkre følge møbler, kofferter eller emballasje (papp/papir). Skjeggkre sprer seg relativt fritt i blokk, borettslag, rekkehus m.fl. Dette da de forflytter seg via elektriske komponenter, kabelgater, langs rør og gjennom rørgjennomføringer. Det er derfor sannsynlig at hvis en boenhet i et slikt bygg blir rammet vil de øvrige og bli det før eller siden. I slike tilfeller er det viktig at alle jobber på lag for å bekjempe problemet.

Folkehelseinstituttet - Skjeggkre - biologi og råd om bekjemping, s. 20

Nyere boliger og nyrenoverte boliger synes å være overrepresentert. Hvorfor det er slik er vanskelig å si, men det spekuleres i om skjeggkre i mange tilfeller kommer til under byggeprosessen.

Skjeggkre er sensitiv for lave og høye temperaturer. Utvikling og aktivitet begrenses kraftig ved temperaturer under 16 grader og stanser helt ved 11 grader. Temperaturer over 26 grader begrenser også levetiden betraktelig, og de dør etter en time hvis de utsettes for 41 grader.

Skjeggkre når voksenstadiet etter cirka 3 år. De vil da være 10 – 18mm lang. De er mørk grå av farge og har lange «antenner» foran og bak.

Skjeggkre er relativt altetende.  De lever primært av å spise plante- og dyremateriale, papir, brødsmuler, mel, matrester, døde insekter, tørre blader eller andre organiske materialer.

Sølvkre eller skjeggkre?

Mange er usikre på om det er skjeggkre eller sølvkre (sølvdyr/sølvfisk) de har fått i hus. Det er en vanlig myte at skjeggkre kan klatre og sølvkre ikke kan. Både skjeggkre og sølvkre har klør som gjør det mulig for dem å klatre. Men sølvkre er mer avhengig av fukt, som man i større grad finner på gulvet, derfor holder de seg stort sett bare der. Skjeggkre derimot kan man finne over alt ettersom de ikke er like fuktavhengig. Denne informasjonen alene er altså ikke nok til å identifisere om det er snakk om skjeggkre eller sølvkre. Men finner man kre i skuffer, skap, på vegger og i tak, så er det trolig snakk om skjeggkre.

Svært mange av våre kunder tror innledningsvis at de har fått sølvkre. Sølvkre er relativt uproblematisk å håndtere, da disse er helt avhengig av fukt. Sølvkre er ofte et tegn på et fuktproblem. Løser man fuktproblemet forsvinner sølvkreene. Skjeggkre i voksen alder klarer seg derimot uten tilgang på fukt over lang tid.

Skjeggkre og sølvkre er relativt like utseendemessig. En stor forskjell er likevel enkel å se: skjeggkre har svært lange haletråder, gjerne lengre enn selve kroppslengden. Sølvkre derimot har haletråder som er cirka halve kroppens lengde, eller kortere (se bilder lengre ned). Det er dog viktig å presisere at haletråder og antenner har lett for å knekke, og man kan da forveksle skjeggkre med sølvkre. Det er derfor lurt å undersøke flere individer for å være sikker.

Størrelse

Skjeggkre blir synlig større enn sølvkre:
Skjeggkre: 15-19mm.
Sølvkre: 7-12mm.

Farge

Skjeggkre: Mørk grå med mørke flekker
Sølvkre: Grå/sølv (betydlig lysere enn skjeggkre)

Skjeggkre størrelse farge

Skadedyr?

Skjeggkre forårsaker ingen betydelig skade på bygningsmasser og gjør heller ingen skade på mennesker. Skjeggkre biter ikke. Grunnen til at skjeggkre defineres som et skadedyr er at det oppleves svært psykisk belastende å ha dem i hus. Flere ytrer også bekymring over å kunne spre skadedyrene videre til eksempelvis arbeidsplass eller andres bolig.

bøker skjeggkre
Viser bøker som er angrepet av skjeggkre

Man betegner også skjeggkre som skadedyr på grunn av skadepotensialet det kan ha å få slike dyr i museum og bibliotek. Dette fordi skjeggkre blant annet spiser papir, og kan følgelig gjøre stor skade på bøker og andre verdifulle verk.

Skjeggkre er nattaktive ettersom de primært kommer frem når det er mørkt. Det kan derfor gå lang tid før de blir oppdaget. Når man skrur på lyset vil man kunne se dyr som piler over gulvet for å gjemme seg på et mørkt sted. Skjeggkre trives typisk under listverk, kjøkkeninnredning, baderomsinstallasjoner, vaskemaskin mm. Dette vil være «hotspots» for utplassering av limfeller.

Oppdaget skjeggkre i boligen din? Dekkes det av forsikringen?

Kilder

Folkehelseinstituttet

Huseiernes landsforbund

Egne observasjoner og felterfaringer

Ta kontakt med oss HER hvis du behøver mer informasjon om skjeggkre eller har andre spørsmål.